Beast0n

#UQ8GCPP0

13

4 225

5 917

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 10 Thang 3 Thử thách 7

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord