RA I Axxel ;)

#U9CUC02P

13

5 204

6 017

RA ARMY

Elder

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 24 Thân thiện 4 2v2 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord