TBL Lucas

#U20L90P9

13

5 563

6 006

Knight eSports

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 13 CW 4 Thử thách 8

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord