ReX Babu

#U0PVVUPP

13

5 919

6 186

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 19 Thang 9 Thử thách 3 2v2 6

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord