nir

#RQG0URL2

13

5 663

6 511

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+8
+35
+38
+118
+599
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 663
Tốt nhất của cá nhân 6 511
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 233
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 843 (18%)
Trận thua 6 611
Số trận đấu 19 735
Trận hoà 2 891 (14.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 60.8%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 1 166
Chiến tích 5 663
Chiến tích tốt nhất 5 754
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-12
Xếp hạng toàn cầu 614
Chiến tích 6 511
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 1 916
Chiến tích 6 049
Chiến tích tốt nhất 6 207
Hội Chiến
War Day Wins 98
Clan Cards Collected 167 246
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 190 919
Nếu Như Chơi Ít Nhất 174+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 7 095
Số trận đấu 2 939
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 37 765
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord