monssif

#RJY8J0QU

12

5 161

6 302

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 15 Thử thách 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord