huss

#R9GP82Q0

12

5 138

5 413

British Army

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 13 Thang 2 CW 8 2v2 12

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord