Bryce

#R89VQL2R

12

4 043

4 627

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 1 Thân thiện 1

Kết quả: Tất cả Trận thua

2019-09-07 22:36:47
Thân thiện
0 : 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord