predator

#QJRV0CQ

13

5 907

7 093

cycle>all

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+15
+47
+89
+105
+271

cycle>all

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 907
Tốt nhất của cá nhân 7 093
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 15 042
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 541 (16.9%)
Trận thua 9 378
Số trận đấu 27 548
Trận hoà 3 128 (11.4%)
Tỉ lệ chiến thắng 61.6%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 402
Chiến tích 5 907
Chiến tích tốt nhất 5 931
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-10
Xếp hạng toàn cầu 47
Chiến tích 7 093
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-02
Chiến tích 5 533
Chiến tích tốt nhất 5 567
Hội Chiến
War Day Wins 24
Clan Cards Collected 26 285
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 353 521
Nếu Như Chơi Ít Nhất 322+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 60 184
Số trận đấu 8 068
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 67 814
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord