Biingo

#Q29JGVLP

11

4 181

4 339

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 14 Thang 8 CW 3 Thử thách 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord