RT

#PULR2ULL

13

5 369

5 641

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 13 Thang 1 CW 3 Thử thách 9 2v2 12

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord