huhuhu

#PUJL0UU

11

4 358

5 232

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 23 CW 3 Thử thách 10 Thân thiện 10 2v2 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord