Bluepie

#PQQ99029Y

10

4 294

4 554

coc小分队

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 2 Thang 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord