Morrigan

#PQL0PLU0

13

5 605

6 426

Olimpo Squad

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+35
+67
+96
+194
+218

Olimpo Squad

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 605
Tốt nhất của cá nhân 6 426
Giải đấu Master III
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 713
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 719 (16%)
Trận thua 7 328
Số trận đấu 21 537
Trận hoà 3 496 (16.2%)
Tỉ lệ chiến thắng 59.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 1 704
Chiến tích 5 605
Chiến tích tốt nhất 5 682
Mùa Giải Tốt Nhất 2018-11
Xếp hạng toàn cầu 539
Chiến tích 6 426
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 2 102
Chiến tích 6 046
Chiến tích tốt nhất 6 255
Hội Chiến
War Day Wins 69
Clan Cards Collected 79 566
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 112 706
Nếu Như Chơi Ít Nhất 103+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 6 910
Số trận đấu 3 780
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 100 597
Đóng góp 20
Đóng góp Đã nhận 120

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord