EMA

#PLUGPLC9G

9

2 633

2 638

fiume italiana

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 5
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord