QRD丶文雨暖秋

#PJ2JGPL2

13

5 251

6 275

曲花幽径

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thử thách 25

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord