Cayita

#P2RGRR8L

12

4 485

5 594

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 16 Thang 10 CW 3 Thử thách 2 Thân thiện 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord