saman.rz

#P00QQCJ

11

4 888

5 323

Persian

Elder

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 16 Thang 6 CW 8 Thử thách 1 2v2 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord