3li_:-€

#LVVU9GQC

12

4 899

5 521

La Onda

Elder

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 9 CW 3 Thử thách 2

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

2019-10-15 18:57:49
challenge
3 : 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord