Golem de agua

#LPC0GYY

13

4 972

6 328

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 14 CW 10 Thử thách 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord