Mohammed H

#LJU2QLL2

13

6 270

6 419

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 23 Thang 19 CW 1 Thử thách 3 2v2 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord