mohammad

#LJ8RYLP

13

5 541

5 662

DXB

Elder

Deck check! Copy deck! số lượng: 14
Deck check! Copy deck! số lượng: 4

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord