you

#L09V00UR

10

3 420

3 420

lilpeeps

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 6 Thử thách 2 2v2 19

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2019-09-11 16:00:24
challenge
0 : 3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord