llum l まんまーる

#JU880JJY

13

5 297

6 105

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 4 Thử thách 21

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord