UQ✝️最无情の渣男⛔

#JQ9VQCL

13

5 765

6 319

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 12 Thang 8 CW 4 2v2 13

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord