XxMIGUELOKOxX

#JL9RJYYL

13

5 388

5 834

Nova l Hispania

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Lớn 3 Thử thách 22

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord