Vencent.K

#GYY9LR2L

12

4 800

5 898

Không có hội

Skeletons Cấp 8 4911/400 Ice Spirit Cấp 7 6616/200 Goblins Cấp 9 5679/800 Spear Goblins Cấp 9 5743/800 Zap Bats Cấp 10 3086/1000 Fire Spirits Cấp 11 6720/2000 Giant Snowball Cấp 9 5086/800 Archers Cấp 9 4869/800 Arrows Knight Cấp 11 5183/2000 Minion Cấp 12 1003/5000 Bomber Cấp 8 6275/400 Cannon Cấp 10 5517/1000 Skeleton Barrel Cấp 8 5424/400 Goblin Gang Cấp 12 5000/5000 Firecracker Cấp 6 384/100 Mortar Cấp 10 4247/1000 Tesla Cấp 9 5163/800 Barbarians Cấp 9 5760/800 Minion Horde Cấp 12 1469/5000 Rascals Cấp 12 5000/5000 Royal Giant Cấp 12 5000/5000 Elite Barbarians Cấp 9 5257/800 Royal Recruits Cấp 7 6146/200 Heal Cấp 7 1259/50 Ice Golem Cấp 9 886/200 Tombstone Cấp 9 955/200 Mega Minion Cấp 11 1261/800 Dart Goblin Cấp 11 82/800 Earthquake Cấp 7 1031/50 Elixir Golem Cấp 9 131/200 Fireball Cấp 12 1000/1000 Mini P.E.K.K.A Musketeer Cấp 9 613/200 Hog Rider Cấp 9 325/200 Valkyrie Battle Ram Cấp 11 737/800 Furnace Cấp 10 700/400 Flying Machine Cấp 9 854/200 Bomb Tower Cấp 9 814/200 Zappies Cấp 7 961/50 Battle Healer Cấp 7 167/50 Goblin Cage Cấp 7 468/50 Giant Cấp 12 1000/1000 Goblin Hut Cấp 9 937/200 Inferno Tower Cấp 11 504/800 Wizard Royal Hogs Cấp 9 748/200 Rocket Cấp 9 904/200 Elixir Collector Cấp 10 928/400 Barbarian Hut Cấp 7 1045/50 Three Musketeers Cấp 9 1061/200 Mirror Cấp 10 82/50 Wall Breakers Cấp 7 119/4 Barbarian Barrel Cấp 9 64/20 Rage Cấp 10 90/50 Skeleton Army Cấp 11 33/100 Goblin Barrel Cấp 10 20/50 Tornado Cấp 10 67/50 Guards Cấp 9 122/20 Clone Cấp 9 67/20 Baby Dragon Hunter Cấp 7 121/4 Poison Cấp 12 193/200 Dark Prince Cấp 10 47/50 Freeze Cấp 10 120/50 Prince Cấp 11 65/100 Witch Cấp 12 66/200 Balloon Bowler Cấp 10 44/50 Cannon Cart Cấp 7 92/4 Electro Dragon Cấp 11 25/100 Executioner Cấp 9 64/20 Giant Skeleton Cấp 10 82/50 Lightning Cấp 10 42/50 X-Bow Cấp 7 76/4 Goblin Giant Cấp 7 103/4 P.E.K.K.A Golem Cấp 12 59/200 The Log Cấp 10 4/4 Miner Cấp 10 4/4 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 9 3/2 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman Cấp 10 4/4 Royal Ghost Cấp 10 0/4 Magic Archer Cấp 9 6/2 Night Witch Cấp 12 1/20 Inferno Dragon Cấp 10 4/4 Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Cấp 10 2/4 Graveyard Cấp 9 4/2 Sparky Cấp 10 4/4 Lava Hound Cấp 10 5/4 Mega Knight Cấp 10 4/4

Tiêu chuẩn giải đấu (80/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
84/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (10/97)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
711/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4289Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2416/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2584Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1879/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3121Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1943/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3057Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
2000/2000
86/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4914Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
4720/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1286/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3714Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1069/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3931Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
3183/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1003/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3997Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2075/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2925Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
2517/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2483Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1224/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3776Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
1247/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3753Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1363/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3637Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1960/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3040Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1469/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3531Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
1457/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3543Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1946/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3054Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
100/100
200/200
400/400
559/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1241Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
200/200
400/400
286/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1514Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
200/200
400/400
355/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1445Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
800/800
461/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 539Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
400/400
331/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1469Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
131/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2269Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
13/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1787Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
200/200
125/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2075Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
737/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
400/400
300/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1500Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
200/200
400/400
254/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1546Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
214/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
200/200
400/400
261/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1539Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
67/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2333Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
200/200
168/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2032Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
337/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1463Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
504/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1296Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
400/400
148/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1652Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
200/200
400/400
304/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1496Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
400/400
528/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1272Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
345/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1455Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
200/200
400/400
461/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1339Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
193/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
66/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
59/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12
7 12
9 12
9 12
12 13
10 12
11 12
9 12
9 12
12 13
11 12
12
8 12
10 12
8 12
12 13
6 8 12
10 12
9 12
9 12
12
12 13
12 13
9 12
7 12
7 11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
11 12
7 11 12
9 12
12 13
12 13
9 11 12
9 10 12
12 13
11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
7 11 12
7 9 12
7 10 12
12 13
9 11 12
11 12
12 13
9 11 12
9 11 12
10 11 12
7 11 12
9 11 12
10 11 12
7 11 12
9 10 12
10 11 12
11 12
10 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
12 13
7 11 12
12
10 12
10 11 12
11 12
12
12 13
10 12
7 11 12
11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
7 10 12
7 11 12
12 13
12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
9 11 12
12
10 11 12
12 13
12 13
10 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord