Fred

#GVU2YJ0Y

13

5 843

6 219

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+3
+30
+127
+475
+529

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 5 843
Tốt nhất của cá nhân 6 219
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 8 454
Chiến Thắng Ba Vương Miện 2 795 (33.1%)
Trận thua 5 870
Số trận đấu 18 237
Trận hoà 3 913 (21.5%)
Tỉ lệ chiến thắng 59%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 646
Chiến tích 5 843
Chiến tích tốt nhất 5 843
Mùa Giải Tốt Nhất 2017-11
Xếp hạng toàn cầu 375
Chiến tích 5 819
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 3 818
Chiến tích 5 838
Chiến tích tốt nhất 5 921
Hội Chiến
War Day Wins 113
Clan Cards Collected 287 537
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 20
Thẻ đã thắng 49 949
Nếu Như Chơi Ít Nhất 46+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 11 119
Số trận đấu 334
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 108 375
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord