Red Marlboro

#GL809L

13

5 157

6 413

Không có hội

Deck check! Copy deck! số lượng: 8

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord