Glory

#G8PYPUCQ

13

6 429

6 881

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 9 Cổ điển 1 CW 3 Thử thách 12

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2019-10-19 23:09:28
2 : 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord