Glory

#G8PYPUCQ

13

6 151

6 774

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+11
+56
+274
+350
+472
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 151
Tốt nhất của cá nhân 6 774
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 12 726
Chiến Thắng Ba Vương Miện 3 534 (27.8%)
Trận thua 11 232
Số trận đấu 25 848
Trận hoà 1 890 (7.3%)
Tỉ lệ chiến thắng 53.1%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 7 540
Chiến tích 6 151
Chiến tích tốt nhất 6 257
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-07
Xếp hạng toàn cầu 8 724
Chiến tích 6 745
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-08
Chiến tích 6 347
Chiến tích tốt nhất 6 774
Hội Chiến
War Day Wins 142
Clan Cards Collected 304 961
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 14
Thẻ đã thắng 14 408
Nếu Như Chơi Ít Nhất 14+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 40
Số trận đấu 376
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 39 094
Đóng góp 41
Đóng góp Đã nhận 40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord