Esaú Alva 7.

#C9009J2Q

13

4 722

6 216

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+13
+58
+70
+72
+666

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 4 722
Tốt nhất của cá nhân 6 216
Giải đấu Challenger III
Thang + Thử thách
Trận thắng 10 196
Chiến Thắng Ba Vương Miện 1 861 (18.3%)
Trận thua 8 188
Số trận đấu 23 240
Trận hoà 4 856 (20.9%)
Tỉ lệ chiến thắng 55.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 1 274
Chiến tích 6 125
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-02
Chiến tích 5 502
Chiến tích tốt nhất 5 647
Hội Chiến
War Day Wins 44
Clan Cards Collected 83 628
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 14
Thẻ đã thắng 47 132
Nếu Như Chơi Ít Nhất 43+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 3 856
Số trận đấu 886
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 133 290
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord