Dman

#C0V9922

13

5 867

6 629

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 5 Thang 3 CW 2 2v2 20

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord