limbo

#9VYY282CV

11

5 217

5 487

+SPARTA+

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 18 CW 1 Giải đấu 6

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord