AC

#9VGR9GJY

12

5 272

5 612

H.L.P

Elder

Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 5
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 2

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord