AC

#9VGR9GJY

12

5 066

5 612

H.L.P

Elder

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 22 Thang 18 CW 3 Thân thiện 1 2v2 3

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord