Brhoming

#9U98RL2

11

4 837

4 886

Heros

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 20 Thang 5 CW 4 Thử thách 11 2v2 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord