MidFinger

#9RC8YU08J

13

6 017

7 223

DrekzeNN Cup

Thành viên

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+32
+44
+59
+140
+588

DrekzeNN Cup

Thành viên

Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 017
Tốt nhất của cá nhân 7 223
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 2 685
Chiến Thắng Ba Vương Miện 511 (19%)
Trận thua 1 635
Số trận đấu 4 841
Trận hoà 521 (10.8%)
Tỉ lệ chiến thắng 62.2%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 24
Chiến tích 6 017
Chiến tích tốt nhất 6 085
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 1
Chiến tích 6 996
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-01
Xếp hạng toàn cầu 1
Chiến tích 6 996
Chiến tích tốt nhất 6 996
Hội Chiến
War Day Wins 23
Clan Cards Collected 26 567
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 11
Thẻ đã thắng 3 097
Nếu Như Chơi Ít Nhất 3+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 185
Số trận đấu 262
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 2 225
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord