CR7(VISHAL)

#9PCLGRVP2

12

5 605

5 788

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 10 Thang 9 Thân thiện 1 2v2 15

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord