pkp

#9LVJ80Y8U

12

4 608

5 148

Greek Army7

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 5 CW 18 Thân thiện 2

Kết quả: Tất cả Hoà Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord