bam

#9GUPUG8P

13

5 674

6 575

TNT™ IQ

Co-leader

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 20 Thang 18 2v2 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord