juuso

#99RLJ9Q28

8

1 702

1 778

yutubere

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 16 Thang 1 Thử thách 15

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2019-09-06 10:32:14
0 : 3
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord