killer figther

#980QCL88

13

6 001

6 641

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+22
+97
+196
+420
+470
Thông tin người chơi
Cấp 13
Chiến tích hiện tại 6 001
Tốt nhất của cá nhân 6 641
Giải đấu Champion
Thang + Thử thách
Trận thắng 18 793
Chiến Thắng Ba Vương Miện 4 404 (23.4%)
Trận thua 17 761
Số trận đấu 49 779
Trận hoà 13 225 (26.6%)
Tỉ lệ chiến thắng 51.4%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Mùa Giải Hiện Tại
Xếp hạng toàn cầu 1 818
Chiến tích 6 001
Chiến tích tốt nhất 6 021
Mùa Giải Tốt Nhất 2019-10
Chiến tích 6 611
Mùa Giải Vừa Rồi 2019-11
Chiến tích 6 120
Chiến tích tốt nhất 6 504
Hội Chiến
War Day Wins 97
Clan Cards Collected 310 197
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 14
Thẻ đã thắng 5 503
Nếu Như Chơi Ít Nhất 6+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 477
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 105 102
Đóng góp 358
Đóng góp Đã nhận 320

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord