jigar

#9229U880

9

3 869

3 965

Không có hội

Rương sắp tới hiển thị tất cả

+10
+55
+145
+213
+241

Không có hội

Thông tin người chơi
Cấp 9
Chiến tích hiện tại 3 869
Tốt nhất của cá nhân 3 965
Đấu trường Đấu trường 12
Thang + Thử thách
Trận thắng 543
Chiến Thắng Ba Vương Miện 723 (133.1%)
Trận thua 512
Số trận đấu 2 634
Trận hoà 1 579 (59.9%)
Tỉ lệ chiến thắng 51.5%
Thời gian Chơi trong Ngày Bấm để tiết lộ Tiết lộ
Hội Chiến
War Day Wins 0
Clan Cards Collected 3 587
Thử thách
Chiến Thắng Tối Đa 9
Thẻ đã thắng 247
Nếu Như Chơi Ít Nhất 1+ GCs
Giải đấu
Thẻ Đã Thắng 0
Số trận đấu 3
Đóng góp
Tổng Đóng Góp 1 915
Đóng góp 0
Đóng góp Đã nhận 0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord