TotemTn

#90V9R9QP8

11

4 849

5 165

hell-woriorrs

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 24 Thang 17 Thử thách 5 2v2 1

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord