SchnecKēVarq-

#8YVPGUPV8

11

5 290

5 429

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 16 Thang 5 CW 2 2v2 9

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord