⚡Samuel YB⚡

#8YQLQUC8C

12

4 054

5 390

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 2 CW 1 Thử thách 1

Kết quả: Tất cả Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord