Game Over

#8YCLYLC2

13

5 127

5 198

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 25 Thang 4 CW 13 Thử thách 5

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

2019-07-23 07:07:04
challenge
0 : 1

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord