amira

#8Y2G28R0G

12

5 409

5 456

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 9 Thang 8 CW 1 2v2 16

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord