Decimo

#8VVJPQ8VR

12

5 659

6 135

BunnyFighter

Thành viên

Skeletons Ice Spirit Goblins Cấp 10 8000/1000 Spear Goblins Zap Cấp 11 7000/2000 Bats Fire Spirits Cấp 9 8800/800 Giant Snowball Cấp 11 7000/2000 Archers Arrows Cấp 9 8428/800 Knight Cấp 9 8800/800 Minion Cấp 11 7000/2000 Bomber Cấp 8 9200/400 Cannon Skeleton Barrel Cấp 9 8800/800 Goblin Gang Firecracker Cấp 9 2592/800 Mortar Tesla Barbarians Cấp 11 6513/2000 Minion Horde Cấp 10 8000/1000 Rascals Royal Giant Cấp 11 6722/2000 Elite Barbarians Cấp 9 8281/800 Royal Recruits Cấp 9 8800/800 Heal Cấp 9 1368/200 Ice Golem Tombstone Cấp 9 1409/200 Mega Minion Cấp 11 911/800 Dart Goblin Cấp 10 1455/400 Earthquake Cấp 9 1093/200 Elixir Golem Cấp 9 422/200 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 10 1526/400 Musketeer Hog Rider Valkyrie Cấp 11 1309/800 Battle Ram Cấp 9 1747/200 Furnace Cấp 9 1278/200 Flying Machine Cấp 9 1440/200 Bomb Tower Cấp 9 1516/200 Zappies Cấp 10 980/400 Battle Healer Cấp 9 408/200 Goblin Cage Cấp 9 1020/200 Giant Cấp 10 1532/400 Goblin Hut Cấp 9 1377/200 Inferno Tower Cấp 9 1430/200 Wizard Cấp 9 1129/200 Royal Hogs Cấp 9 1407/200 Rocket Cấp 10 1569/400 Elixir Collector Cấp 9 1579/200 Barbarian Hut Cấp 9 1548/200 Three Musketeers Cấp 9 1546/200 Mirror Cấp 9 142/20 Wall Breakers Cấp 9 112/20 Barbarian Barrel Cấp 9 139/20 Rage Cấp 9 119/20 Skeleton Army Cấp 10 91/50 Goblin Barrel Tornado Cấp 9 113/20 Guards Cấp 10 106/50 Clone Cấp 9 120/20 Baby Dragon Cấp 9 159/20 Hunter Cấp 9 156/20 Poison Cấp 10 122/50 Dark Prince Cấp 10 180/50 Freeze Cấp 9 183/20 Prince Cấp 12 147/200 Witch Cấp 10 99/50 Balloon Cấp 10 271/50 Bowler Cấp 9 138/20 Cannon Cart Cấp 9 90/20 Electro Dragon Cấp 9 103/20 Executioner Cấp 9 56/20 Giant Skeleton Cấp 9 102/20 Lightning Cấp 10 93/50 X-Bow Goblin Giant Cấp 9 141/20 P.E.K.K.A Cấp 10 58/50 Golem Cấp 9 229/20 The Log Miner Cấp 12 7/20 Princess Cấp 9 2/2 Ice Wizard Cấp 10 8/4 Bandit Cấp 10 5/4 Fisherman Cấp 10 9/4 Royal Ghost Cấp 9 9/2 Magic Archer Cấp 9 10/2 Night Witch Cấp 10 3/4 Inferno Dragon Cấp 11 8/10 Lumberjack Cấp 10 3/4 Electro Wizard Cấp 9 1/2 Ram Rider Cấp 9 6/2 Graveyard Cấp 9 14/2 Sparky Cấp 10 9/4 Lava Hound Cấp 9 9/2 Mega Knight Cấp 9 4/2

Tiêu chuẩn giải đấu (96/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 22
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (17/97)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
4628/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 372Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
792/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6208Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
2000/2000
4513/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 487Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4722/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4481/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 519Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
768/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1032Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
200/200
400/400
800/800
9/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 991Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
800/800
111/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 889Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
400/400
800/800
255/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 745Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
200/200
400/400
493/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1307Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
200/200
222/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1978Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
400/400
800/800
326/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 674Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
509/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 491Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
200/200
400/400
800/800
347/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 653Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
200/200
400/400
678/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1122Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
200/200
400/400
800/800
40/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 960Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
200/200
400/400
800/800
116/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 884Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
400/400
580/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
200/200
208/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1992Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
200/200
400/400
420/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1380Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
400/400
800/800
332/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 668Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
200/200
400/400
777/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1023Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
200/200
400/400
800/800
30/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 970Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
200/200
400/400
529/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1271Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
200/200
400/400
800/800
7/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 993Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
400/400
800/800
369/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 631Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
200/200
400/400
800/800
179/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
200/200
400/400
800/800
148/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 852Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
400/400
800/800
146/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 854Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
20/20
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
50/50
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
147/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
100/100
121/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
20/20
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
100/100
59/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
12 13
12 13
10 12 13
12 13
11 12 13
12 13
9 12 13
11 12 13
12 13
9 12
9 12 13
11 12 13
8 12 13
12 13
9 12 13
12 13
9 11 12
12 13
12 13
11 12
10 12 13
12 13
11 12
9 12
9 12 13
9 11 12
12 13
9 12
11 12
10 12
9 11 12
9 10 12
12 13
10 12
12 13
12 13
11 12
9 12
9 11 12
9 12
9 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
10 12
9 11 12
9 12
9 11 12
9 12
10 12
9 12
9 12
9 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
12 13
9 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
10 12
9 12
12
10 11 12
10 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
10 11 12
12 13
9 11 12
10 11 12
9 12
12 13
12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
10 12
11 12
10 12
9 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord